За какво служи барокамерата?

Функции на Хипербарната камера

Камерите със сгъстена или разредена отмосфера за хипербарно кислородно лечение са разработени, с възможност да се позволи безопасно и ефективно в тях пациентите да дишат сто процента напълно чист кислород в среда с контролирано налягане. Още през 1962 год. са направени модификации и подобрения по функциите на капсулата, за да е в състояние тя да отговаря на стандартите и изискванията на естетичните практики на хипербарната терапия. Днес модерните хипербарни камери намират голямо приложение при лечение на редица болежки.барокамера

Видове хипербарни камери

В световен мащаб има разнообразни типове хипербарни камери като 2-та най-популярни варианти са мултиплейс и моноплейс или с други думи това са камери за индивидуални и групови сесии. Разликата измежду двата типа хипербарни камери, освен размерите и в броя пациенти е и в тяхното устройство. Тези за частната терапия обикновено приличат на совалки, в които пациентите са легнали на легло и биват затворени в тях, след това се вдига атмосферното налягане като се отпуска сто процента кислород в камерата. При груповите камери специфичното е, че пациентите се настаняват на приятни седалки, и реалния брой на мъжете и жените изцяло зависи от размерите на камерата. А те възможно е да са от 6 до 12 човека. Друга особеност при големите камерите е, че те биха могли да са с различен брой отделни секции, и те да са с различно налягане, т.е. в едната може да бъде по-високо, а в другата по-малко, всичко зависи от състоянието на лекуващите. Всяка една хипербарна камера притежава 3 главни компонента – основна камера (съд под налягане), източник на налягането (бутилка или компресор с газ под голямо налягане) и сгъстен кислород със система за обдишване или подобна за настройване на налягане.

Приложения на налягането в барокамерата

Ако компресорът работи налягането в камерата се завишава. Неминуемо след като достигне желателното ниво, в барокамерата стартира освобождаване на кислород. Атмосферното налягане се покачва и пациента е подложен на натиск и високо съдържание на кислород, това стимулира и поддържа здравословния растеж и функциите на клетките.

Странични реакции на хипербарната камера

Лекуването с кислород в барокамерите задължително са безопасни и много трудно бихме могли да кажем, че съществуват някакви сериозни нежелани реакции. Всяка една хипербарна камера разполага с настройки за налягането, което при необходимост може незабавно да се намали. Един от страничните ефекти е дискомфорта в ушите, като изчезва няколко часа след лечението. След много различни процедури се е установило, че пациентите са имали повишени стойности на енергия и постепенни подобрения на проблемите си със здравето в следствие на всяка сесия.